GŵYL CYMRU’R DYFODOL

Ym mis Medi eleni, bydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru yn cynnal GWLAD, Gŵyl Cymru’r Dyfodol.

Bydd GWLAD yn cael ei gynnal yn y Senedd ym Mae Caerdydd rhwng Medi, 25-29, 2019 a bydd 3 digwyddiad rhanbarthol yn cael eu cynnal yn ystod tymor yr Hydref.


Digwyddiadau

Bydd y rhaglen, sy’n cael ei gynnal mewn partneriaeth gyda sefydliadau amrywiol yn cynnig rhywbeth i bawb – cerddoriaeth, comedi a chyfres o sgyrsiau, darlithoedd a sesiynau panel ar amrywiaeth o bynciau fel newyddiaduraeth, chwaraeon, gwleidyddiaeth a diwylliant.

 

Gadw mewn cysylltiad

Mae tocynnau GWLAD AM DDIM a byddant yn cael eu rhyddhau ar 29 Awst.

Gadewch eich manylion gyda ni i ddarganfod mwy.

* wybodaeth ofynnol

Trwy nodi eich manylion a chlicio ar ‘Tanysgrifio’ rydych yn cadarnhau eich bod yn hapus i dderbyn e-byst am GWLAD - Gŵyl Cymru’r Dyfodol. Ni fydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru yn defnyddio'ch manylion at unrhyw bwrpas arall.

Rydym yn defnyddio MailChimp ar gyfer y cyfathrebiadau hyn. Pan fyddwch yn tanysgrifio wrth law gan adael eich manylion cyswllt ar gardiau post, bydd staff y Cynulliad yn eu hychwanegu at y rhestr bostio berthnasol ar gyfer y cylchlythyr, ac anfonir e-bost cadarnhau atoch.

Cedwir y wybodaeth hon nes i chi ddad-danysgrifio, a gallwch gysylltu â ni ar unrhyw adeg i dynnu'ch hun o'r rhestrau dosbarthu hyn, a rhestrau postio cylchlythyr. Byddwn yn tynnu'r holl fanylion o'r rhestr ddosbarthu hon ym mis Ionawr 2020.

I gael manylion am ddiogelwch MailChimp: https://mailchimp.com/about/security/

I gael manylion am breifatrwydd MailChimp: https://mailchimp.com/legal/privacy/

Am fanylion ynglŷn â rhybudd Tarian Preifatrwydd UE - yr Unol Daleithiau MailChimp: https://kb.mailchimp.com/accounts/management/about-mailchimp-the-eu-swiss-privacy-shield-and-the-gdpr

I ddarganfod mwy am ein polisïau diogelu data, ewch i'n Hysbysiad Preifatrwydd.