GŵYL CYMRU’R DYFODOL

Bydd GWLAD yn cael ei gynnal yn y Senedd ym Mae Caerdydd rhwng Medi, 25-29, 2019.

A bydd 3 digwyddiad rhanbarthol yn cael eu cynnal yn ystod tymor yr Hydref.

Bydd y rhaglen, sy’n cael ei gynnal mewn partneriaeth gyda sefydliadau amrywiol yn cynnig rhywbeth i bawb – cerddoriaeth, comedi a chyfres o sgyrsiau, darlithoedd a sesiynau panel ar amrywiaeth o bynciau fel newyddiaduraeth, chwaraeon, gwleidyddiaeth a diwylliant.


 

GWLAD | Ar Gais

 

Dewch o hyd i’r wybodaeth ddiweddaraf am yr holl gerddoriaeth, comedi, trafodaethau a mwy gan GWLAD.