Nodi 20 Mlynedd
o Ddatganoli


 

Eich Cynulliad, eich llais, ein Cymru.

Eleni mae Cynulliad Cenedlaethol Cymru yn dathlu ei 20fed blwyddyn.

Mae ein rhaglen o weithgareddau yn cynnwys digwyddiadau i'w cynnal dros fisoedd yr haf, gan arwain at ŵyl o ddemocratiaeth ar ddiwedd mis Medi a fydd yn cynnwys enwau o'r celfyddydau, chwaraeon, newyddiaduraeth a gwleidyddiaeth ym Mae Caerdydd.

Bydd y rhaglen lawn yn dathlu ac yn trafod llwyddiannau'r ugain mlynedd diwethaf ond hefyd yn canolbwyntio ar ddyfodol Cymru ac yn cynnwys pobl, grwpiau a sefydliadau ledled y wlad. 

 

Newyddion

grey.png