Back to All Events

Wythnos yng Nghymru Fydd. Beth Bydd Effaith Brexit, Tlodi ac Awtomeiddio ar Ddatganoli? (Sefydliad Bevan)

Ystafelloedd Seminar Adeilad y Pierhead

Mae dyfodol Cymru’n ymddangos yn ansicr o ganlyniad i Brexit, cynnydd yn y nifer o bobl sy’n byw mewn tlodi ac awtomeiddio. A yw ein gwlad ni’n barod am yr heriau sydd ar y gorwel? Fe fydd ffigurau blaenllaw o bob ochr y sbectrwm gwleidyddol yn dod at ei gilydd i drafod sut dylai sefydliadau, busnesau a chymunedau newid.

Panelwyr: Jeremy Miles, Leanne Wood a Nick Ramsey

Byddwn yn ymdrin ag archebion ar gyfer y digwyddiad hwn gan ddefnyddio Tocyn.Cymru. Yn ystod y digwyddiad hwn, byddwn yn tynnu lluniau ac yn recordio fideos i’w cyhoeddi ar ein gwefan a’n sianelau cyfryngau cymdeithasol. I gael rhagor o wybodaeth am sut y caiff eich gwybodaeth ei defnyddio, gweler yr hysbysiad preifatrwydd ar ein gwefan.

Os nad ydych chi eisiau ymddangos mewn unrhyw luniau neu fideos, neu os hoffech ofyn cwestiwn am sut y caiff eich gwybodaeth ei defnyddio, siaradwch ag aelod o staff y Cynulliad cyn y digwyddiad, neu yn ystod y digwyddiad, neu e-bostiwch GWLAD@cynulliad.cymru.