Back to All Events

Pwer y Bledlais - Siartiaeth

  • Cynulliad Cenedlaethol Cymru (map)

Sesiwn dan ofal Our Chartist History bydd yn edrych ar siaratiaeth a hanes Casnewydd a gwesty eiconig y Westgate. Bydd y sesiwn yn edrych ar sut y gall fformat nofel graffig ehangu apel treftadaeth.


Byddwn yn ymdrin ag archebion ar gyfer y digwyddiad hwn gan ddefnyddio Tocyn.Cymru. Yn ystod y digwyddiad hwn, byddwn yn tynnu lluniau ac yn recordio fideos i’w cyhoeddi ar ein gwefan a’n sianelau cyfryngau cymdeithasol. I gael rhagor o wybodaeth am sut y caiff eich gwybodaeth ei defnyddio, gweler yr hysbysiad preifatrwydd ar ein gwefan.

Os nad ydych chi eisiau ymddangos mewn unrhyw luniau neu fideos, neu os hoffech ofyn cwestiwn am sut y caiff eich gwybodaeth ei defnyddio, siaradwch ag aelod o staff y Cynulliad cyn y digwyddiad, neu yn ystod y digwyddiad, neu e-bostiwch GWLAD@cynulliad.cymru.