Back to All Events

Newyddion o Wledydd Eraill: Sut Mae Darlledwyr yn Gohebu ar Faterion Datganoledig yng Nghymru

Ysgol Newyddiaduraeth Prifysgol Caerdydd

Casgliadau 10 mlynedd tîm ymchwil JOMEC Prifysgol Caerdydd ar sut y mae darlledwyr yn adrodd am faterion datganoledig yng Nghymru.