Back to All Events

Gwerthuso Strategaethau Ieithoedd Lleiafrifol a Rhanbarthol

Adran Wleidyddiaeth Rhyngwladol Prifysgol Aberystwyth

Yn ystod dau ddegawd cyntaf y Cynulliad Cenedlaethol, mae Llywodraeth ddatganoledig wedi datblygu rôl flaenllaw yn y gwaith o hyrwyddo'r iaith Gymraeg.

Cynhyrchwyd tair strategaeth iaith genedlaethol sy'n gosod targedau allweddol ac yn diffinio meysydd blaenoriaeth ar gyfer ymyrraeth (iaith pawb, Llywodraeth Cynulliad Cymru, 2003; Iaith fyw: iaith byw, Llywodraeth Cymru, 2012; Cymraeg 2050: miliwn o siaradwyr Cymraeg, Llywodraeth Cymru 2017).

Mae'r strategaethau hyn yn cynrychioli elfennau canolog mewn ymdrechion adfywio iaith ac yn darparu fframwaith cyffredinol ar gyfer pob dogfen bolisi a menter arall sy'n ymwneud â hyrwyddo'r Gymraeg.

Mae'r seminar hwn yn edrych ar rôl a chyfraniad strategaethau iaith mewn ymdrechion hyrwyddo iaith yng Nghymru ac mewn achosion amlwg eraill o hyrwyddo ieithoedd rhanbarthol a lleiafrifol yn Ewrop a thu hwnt. Beth maen nhw'n ei wneud? Sut ydym yn eu defnyddio? A oes angen i ni fyfyrio'n feirniadol ar eu cyfraniad i hyrwyddo iaith?