Back to All Events

Newyddion Ffug a'r Cyfryngau

Public Affairs Cymru

Mae’r berthynas rhwng y cyfryngau a’r byd gwleidyddiaeth mor heriol a phwysig ag y bu erioed. Wrth i bobl gael eu newyddion o amrywiaeth o ffynonellau, mae sianelau newydd o gyfryngau wedi newid y ffordd y mae sefydliadau' r Llywodraeth yn gweithredu yn radical, y ffordd y mae arweinwyr gwleidyddol yn cyfathrebu, y modd yr ymleddir etholiadau a sut yr ymgysylltir â dinasyddion.

Bydd Public Affairs Cymru yn ystyried beth mae' r newidiadau hyn wedi ei olygu yng Nghymru a sut y gallai pethau ddatblygu ymhellach. Mae' r panelwyr yn cynnwys: Guto Harri – cyn-newyddiadurwr S4C a' r BBC a chyn-Gyfarwyddwr Cyfathrebu i Boris Johnson; Ruth Mosalski – golygydd gwleidyddol WalesOnline; Yr Athro Laura McAllister CBE-Athro polisi cyhoeddus, Canolfan Llywodraethiant Cymru; James Williams – Gohebydd gwleidyddol y BBC a Fay Jones – Cadeirydd, Public Affairs Cymru (Cadeirydd)

Earlier Event: 29 September
Datganoli a'r Dyfodol: Beth yw Barn Cymru?
Later Event: 29 September
Cynulliad Dinasyddion