Back to All Events

Datganoli a'r Dyfodol: Beth yw Barn Cymru?

Canolfan Llywodraethiant Cymru

Yr Athro Roger Awan-Scully a'r Athro Laura McAllister o Ganolfan Llywodraethiant Cymru Prifysgol Caerdydd bydd yn edrych yn ôl ar ddatganoli, etholiadau a'r pleidiau gwleidyddol dros yr 20 mlynedd ddiwethaf ac yn edrych ymlaen . Wrth ddadansoddi sut mae agweddau tuag at y Cynulliad Cenedlaethol a'r pleidiau gwleidyddol wedi newid ers 1999, bydd y ddau yn edrych tua'r dyfodol ac ystyried sut gall y farn gyhoeddus ddatblygu dros y blynyddoedd nesaf.

Cynhelir y sesiwn yn Saesneg ond bydd cyfle i ofyn cwestiynau yn Gymraeg.

Earlier Event: 29 September
Cwpan Rygbi'r Byd: Cymru v Awstralia
Later Event: 29 September
Newyddion Ffug a'r Cyfryngau