Back to All Events

Cymru: Cenedl y Campau

Sgwrs banel yn edrych ar heriau a lwyddiannau Cymru ar y llwyfan rhyngwladol gan drafod sut I ysbrydoli'r genhedlaeth nesaf o athelwyr a chwaraewyr.

Panelwyr: Tanni Grey Thompson, Laura McAllister a Colin Charvis + mwy i'w cadarnhau

Byddwn yn ymdrin ag archebion ar gyfer y digwyddiad hwn gan ddefnyddio Tocyn.Cymru. Yn ystod y digwyddiad hwn, byddwn yn tynnu lluniau ac yn recordio fideos i’w cyhoeddi ar ein gwefan a’n sianelau cyfryngau cymdeithasol. I gael rhagor o wybodaeth am sut y caiff eich gwybodaeth ei defnyddio, gweler yr hysbysiad preifatrwydd ar ein gwefan.

Os nad ydych chi eisiau ymddangos mewn unrhyw luniau neu fideos, neu os hoffech ofyn cwestiwn am sut y caiff eich gwybodaeth ei defnyddio, siaradwch ag aelod o staff y Cynulliad cyn y digwyddiad, neu yn ystod y digwyddiad, neu e-bostiwch GWLAD@cynulliad.cymru.