Back to All Events

Llais i Bob Menyw yn y Senedd

Chwarae Teg

Cerys Furlong, Prif Weithredwr Chwarae Teg sy'n cadeirio panel o gyn a darpar Aelodau Cynulliad i drafod sut y cyflawnwyd cydraddoldeb rhwng y rhywiau yn y Cynulliad cyntaf a sut y gellir adeiladu ar y llwyddiant hwnnw er mwyn sicrhau Senedd cynrychiadol ac amrywiol ar gyfer y dyfodol.