Back to All Events

Gwyl y Gelli

  • National Assembly for Wales (map)

Wedi’i magu yng Nghaerdydd mae Carole Cadwalladr yn ohebydd, newyddiadurwr ac awdur i’r Observer. Am ei gwaith ar stori ‘Cambride Analytica’ mae hi wedi ennill gwborau lu gan gynnwys Gwobr Orwell, Gwobr Reporters without Borders, Gwobr Stieg Larson, Gwobr Polk, Gwobr Gerald Lobe, Gwobr Gwyl y Gelli am Newyddiaduraeth a nifer o wobrau technoleg a’r Wasg.


Byddwn yn ymdrin ag archebion ar gyfer y digwyddiad hwn gan ddefnyddio Tocyn.Cymru. Yn ystod y digwyddiad hwn, byddwn yn tynnu lluniau ac yn recordio fideos i’w cyhoeddi ar ein gwefan a’n sianelau cyfryngau cymdeithasol. I gael rhagor o wybodaeth am sut y caiff eich gwybodaeth ei defnyddio, gweler yr hysbysiad preifatrwydd ar ein gwefan.

Os nad ydych chi eisiau ymddangos mewn unrhyw luniau neu fideos, neu os hoffech ofyn cwestiwn am sut y caiff eich gwybodaeth ei defnyddio, siaradwch ag aelod o staff y Cynulliad cyn y digwyddiad, neu yn ystod y digwyddiad, neu e-bostiwch GWLAD@cynulliad.cymru.

Later Event: 29 September
Cynulliad Dinasyddion