Back to All Events

1999 (ITV Cymru)

Bydd Adrian Masters, ITV Wales yn cadeirio sesiwn yn edrych yn ôl ar 20 mlynedd o ddatganoli. Bydd y sgwrs yn trafod y cyfnod a arweiniodd at y bleidlais ‘Ie’, beth sydd wedi’I gyflawni yn ystod yr 20 mlynedd cyntaf a beth yw’r dyheadau a gobeithion ar gyfer y dyfodol.


Cymerwch olwg ar ein digwyddiadau eraill

Later Event: 26 September
Question Time (BBC)