Back to All Events

1999 (ITV Cymru)

Bydd Adrian Masters, ITV Wales yn cadeirio sesiwn yn edrych yn ôl ar 20 mlynedd o ddatganoli. Bydd y sgwrs yn trafod y cyfnod a arweiniodd at y bleidlais ‘Ie’, beth sydd wedi’I gyflawni yn ystod yr 20 mlynedd cyntaf a beth yw’r dyheadau a gobeithion ar gyfer y dyfodol.

Byddwn yn ymdrin ag archebion ar gyfer y digwyddiad hwn gan ddefnyddio Tocyn.Cymru. Yn ystod y digwyddiad hwn, byddwn yn tynnu lluniau ac yn recordio fideos i’w cyhoeddi ar ein gwefan a’n sianelau cyfryngau cymdeithasol. I gael rhagor o wybodaeth am sut y caiff eich gwybodaeth ei defnyddio, gweler yr hysbysiad preifatrwydd ar ein gwefan.

Os nad ydych chi eisiau ymddangos mewn unrhyw luniau neu fideos, neu os hoffech ofyn cwestiwn am sut y caiff eich gwybodaeth ei defnyddio, siaradwch ag aelod o staff y Cynulliad cyn y digwyddiad, neu yn ystod y digwyddiad, neu e-bostiwch GWLAD@cynulliad.cymru.


Cymerwch olwg ar ein digwyddiadau eraill

Later Event: 26 September
Question Time (BBC)