Question Time
Sep
26
7:00 pm19:00

Question Time

Ar ei ymweliad cyntaf â'r Senedd, bydd Question Time yn dod â phanel o westeion o fyd gwleidyddiaeth a'r cyfryngau ynghyd i ateb cwestiynau'r cyhoedd ar faterion amserol. Gallwch wneud cais i fod yn rhan o'r gynulleidfa drwy wefan y rhaglen.

View Event →
 Gwerthuso Strategaethau Ieithoedd Lleiafrifol a Rhanbarthol
Sep
28
2:30 pm14:30

Gwerthuso Strategaethau Ieithoedd Lleiafrifol a Rhanbarthol

Mae'r seminar hwn yn edrych ar rôl a chyfraniad strategaethau iaith mewn ymdrechion hyrwyddo iaith yng Nghymru ac mewn achosion amlwg eraill o hyrwyddo ieithoedd rhanbarthol a lleiafrifol yn Ewrop a thu hwnt. Beth maen nhw'n ei wneud? Sut ydym yn eu defnyddio? A oes angen i ni fyfyrio'n feirniadol ar eu cyfraniad i hyrwyddo iaith?

View Event →
Llais i Bob Menyw yn y Senedd
Sep
28
5:00 pm17:00

Llais i Bob Menyw yn y Senedd

Cynhaliwyd gan Chwarae Teg. Cerys Furlong, Prif Weithredwr Chwarae Teg sy'n cadeirio panel o gyn a darpar Aelodau Cynulliad i drafod sut y cyflawnwyd cydraddoldeb rhwng y rhywiau yn y Cynulliad cyntaf a sut y gellir adeiladu ar y llwyddiant hwnnw er mwyn sicrhau Senedd cynrychiadol ac amrywiol ar gyfer y dyfodol.

View Event →
Newyddion Ffug a'r Cyfryngau
Sep
29
1:00 pm13:00

Newyddion Ffug a'r Cyfryngau

Mae’r berthynas rhwng y cyfryngau a’r byd gwleidyddiaeth mor heriol a phwysig ag y bu erioed. Wrth i bobl gael eu newyddion o amrywiaeth o ffynonellau, mae sianelau newydd o gyfryngau wedi newid y ffordd y mae sefydliadau' r Llywodraeth yn gweithredu yn radical, y ffordd y mae arweinwyr gwleidyddol yn cyfathrebu, y modd yr ymleddir etholiadau a sut yr ymgysylltir â dinasyddion.

View Event →
Cynulliad Dinasyddion
Sep
29
3:00 pm15:00

Cynulliad Dinasyddion

Yn dilyn Cynulliad Dinasyddion cyntaf Cynulliad Cenedlaethol Cymru, bydd y sesiwn hwn yn edrych ar y broses o sefydlu’r Cynulliad Dinasyddion, profiadau'r rhai a gymerodd rhan a’r argymhellion a gasglwyd yn ystod y penwythnos a a gynhaliwyd yn y Drenewydd fis Gorffennaf eleni.

View Event →