Cwestiynau Cyffredin

+ Pryd fydd tocynnau ar gael?

Bydd tocynnau ar gael i'r cyhoedd o 20:00 ar ddydd Iau 29ain Awst 2019.

+ Ble alla i gael tocynnau?

Gellir archebu tocynnau trwy'r tudalennau digwyddiadau unigol ac fe'u darparir trwy https://Tocyn.Cymru.

+ A allaf gael tocynnau ar y diwrnod?

Bydd nifer fach o docynnau yn cael eu cynnal ar gyfer cerdded i fyny ar y diwrnod. Rydym yn argymell eich bod yn archebu ymlaen llaw lle bo hynny'n bosibl er mwyn osgoi cael eich siomi.

+ Faint yw’r tocynnau?

Mae pob tocyn i GWLAD am ddim. Ni ellir eu hailddosbarthi na'u hailwerthu.

+ A fydd unrhyw un o'r digwyddiadau'n cael eu ffrydio'n fyw?

Bydd nifer o’r digwyddiadau yn cael eu ffrydio’n fyw ar Senedd.TV ac ar sianeli cyfryngau cymdeithasol Cynulliad Cenedlaethol Cymru. Cadwch lygad am fanylion pellach am y darllediadau yn nes at ddyddiad y digwyddiadau.

+ Ydw i'n gwarantu sedd yn y Siambr?

Bydd tocynnau ar gyfer digwyddiadau sy'n cael eu cynnal yn y Siambr yn cael eu rhannu ar draws y Siambr a'r Oriel Gyhoeddus. Rydym yn argymell eich bod yn cyrraedd yn gynnar i sicrhau lle yn y Siambr.

+ A fydd ffilmio yn ystod yr wyl?

Bydd ffilmio a ffotograffiaeth yn digwydd trwy gydol yr wyl. Ewch i wefan Cynulliad Cenedlaethol Cymru i gael mwy o fanylion am ein Polisi Preifatrwydd.

+ Beth ddylwn i ei wneud os na allaf ddod bellach?

Rhowch wybod i ni a dychwelwch eich tocynnau fel y gallwn eu hail-ryddhau i'r cyhoedd neu unrhyw restrau aros a allai fod gennym. Mae holl fanylion y rhaglen yn gywir adeg ei gyhoeddi. Rydym yn cadw'r hawl i newid rhaglenni ac artistiaid os yw amgylchiadau'n mynnu hynny.

 Os oes gennych unrhyw gwestiynau pellach, cysylltwch â GWLAD@cynulliad.cymru