Rhys Ifans

Ymunwch â ni am awr ysbrydoledig yng nghwmni' r actor ffilm a theledu Cymreig, Rhys Ifans.

Yn adnabyddus am ei rolau rhyngwladol, arobryn, yn y Amazing SPIDER-man, Harry Potter a'r Deathly Hallows: Rhan 1, nani McPhee yn dychwelyd, Mr NICE, Notting Hill, Twin Town a llawer mwy, bydd Rhys yn siarad am ei yrfa hyd yma, yr hyn sy'n ei ysbrydoli, ei gariad at Cymru a'i gof am y daith i ddatganoli gyda'r digrifwr, yr awdur a'r cyflwynydd Daniel Glyn.