Oes Dyfodol I'r Undeb?

Mae'r Undeb mewn lle gwahanol iawn heddiw o'i gymharu ag wedi 20 mlynedd o ddatganoli, mae'r Undeb mewn lle gwahanol iawn.

Gyda dyddiad i adael yr Undeb Ewropeaidd yn agoshau, mae trafodaethau'n poethi am refferendwm newydd yn y Alban a phleidlais am y ffin yn Iwerddon.

Mae na sgwrs newydd yng Nghymru hefyd wrth i ni weld gorymdeithiau am annibynniaeth ar raddfa fawr yn digwydd am y tro cyntaf.

Felly beth yw dyfodol yr Undeb? Ac yw dyfodol Cymru'n rhan ohono?

Cynulliad Cenedlaethol Cymru