Back to All Events

Oes Dyfodol i'r Undeb? (ERC Cymru)

Mae'r Undeb mewn lle gwahanol iawn heddiw o'i gymharu ag wedi 20 mlynedd o ddatganoli, mae'r Undeb mewn lle gwahanol iawn. Gyda dyddiad i adael yr Undeb Ewropeaidd yn agoshau, mae trafodaethau'n poethi am refferendwm newydd yn y Alban a phleidlais am y ffin yn Iwerddon. Mae na sgwrs newydd yng Nghymru hefyd wrth i ni weld gorymdeithiau am annibynniaeth ar raddfa fawr yn digwydd am y tro cyntaf. Felly beth yw dyfodol yr Undeb? Ac yw dyfodol Cymru'n rhan ohono?

Ben Gwalchmai, Cyd-sylfaenydd Llafur dros Gymru Annibynnol

• Sioned James, Cyd-gadeirydd Plaid Ifanc

• Huw Irranca-Davies, AC Ogwr

• Fay Jones, Cyfarwyddwr, Grayling Wales a chyn Ymgeisydd y Blaid Geidwadol

Byddwn yn ymdrin ag archebion ar gyfer y digwyddiad hwn gan ddefnyddio Tocyn.Cymru. Yn ystod y digwyddiad hwn, byddwn yn tynnu lluniau ac yn recordio fideos i’w cyhoeddi ar ein gwefan a’n sianelau cyfryngau cymdeithasol. I gael rhagor o wybodaeth am sut y caiff eich gwybodaeth ei defnyddio, gweler yr hysbysiad preifatrwydd ar ein gwefan.

Os nad ydych chi eisiau ymddangos mewn unrhyw luniau neu fideos, neu os hoffech ofyn cwestiwn am sut y caiff eich gwybodaeth ei defnyddio, siaradwch ag aelod o staff y Cynulliad cyn y digwyddiad, neu yn ystod y digwyddiad, neu e-bostiwch GWLAD@cynulliad.cymru.

Earlier Event: 28 September
Llais i Bob Menyw yn y Senedd (Chwarae Teg)
Later Event: 28 September
Gig GWLAD (BBC Gorwelion a Pyst)