Back to All Events

#CymruEinDyfodol (Comisiynydd Cenedlaethau'r Dyfodol Cymru)

Ymunwch â Chomisiynydd Cenedlaethau' r Dyfodol Cymru wrth iddi drafod yr heriau a' r cyfleoedd sy' n wynebu Cymru heddiw ac yn y dyfodol. Fel yr unig wlad yn y byd sy'n deddfu ar gyfer cenedlaethau' r dyfodol, ac un o lwyddiannau mwyaf datganoli, bydd Sophie Howe yn trafod effaith Deddf Llesiant Cenedlaethau' r dyfodol ar Gymru a' r byd.

Byddwn yn ymdrin ag archebion ar gyfer y digwyddiad hwn gan ddefnyddio Tocyn.Cymru. Yn ystod y digwyddiad hwn, byddwn yn tynnu lluniau ac yn recordio fideos i’w cyhoeddi ar ein gwefan a’n sianelau cyfryngau cymdeithasol. I gael rhagor o wybodaeth am sut y caiff eich gwybodaeth ei defnyddio, gweler yr hysbysiad preifatrwydd ar ein gwefan.

Os nad ydych chi eisiau ymddangos mewn unrhyw luniau neu fideos, neu os hoffech ofyn cwestiwn am sut y caiff eich gwybodaeth ei defnyddio, siaradwch ag aelod o staff y Cynulliad cyn y digwyddiad, neu yn ystod y digwyddiad, neu e-bostiwch GWLAD@cynulliad.cymru.