Digwyddiadau

Bydd y rhaglen, sy’n cael ei gynnal mewn partneriaeth gyda sefydliadau amrywiol yn cynnig rhywbeth i bawb – cerddoriaeth, comedi a chyfres o sgyrsiau, darlithoedd a sesiynau panel ar amrywiaeth o bynciau fel newyddiaduraeth, chwaraeon, gwleidyddiaeth a diwylliant.

NODYN AM DOCYNNAU

Byddwn yn rhyddhau gwybodaeth am docynnau sydd yn cael eu dychwelyd a’i ail rhyddhau drwy rhestr ddosbarthu’r Wyl, felly os hoffech fod gyda’r cyntaf i glywed am docynnau, cofrestrwch yma.

Bydd nifer cyfyngedig o docynnau ar gael i sesiynau dydd Sadwrn a dydd Sul ar sail cyntaf i’r felin. Bydd rhai o’r seddau yma â golygfa gyfyngedig.